Jak si otevřít svou online účtenku?

Online účtenka je webové prostředí, které vám ukáže přehled útraty a odkud si můžete vytvořit žádost o vrácení nevypotřebovaného kreditu. Po kliknutí na tlačítko zadejte kód, který naleznete na informačním papíru, který vám mohou vydat na dobíjecím místě.

Načíst účtenku
Funguje i pro refundace

Kategorie